Om Clearmaker
Om oss

I början av 2000-talet satt vi några ledare och resonerade kring varför det sällan blir som man tänkt sig när det gäller att driva företag och göra affärer. 2002 tog jag tag i dessa funderingar genom vår första studie kring förtroende och värdeskapande i affärsrelationer. 

Frågan visade sig vara så intressant för så många företag att detta med tiden ledde till Clearmaker som idag fokuserar på att hjälpa företag med att öka sin konkurrensförmåga genom en ökad tydlighet i sin affär.

Genom åren har vi kontinuerligt gjort nya fristående studier för att ta fram ny kunskap kring förutsättningar och fråge-ställningar för en effektiv affärsutveckling. Läs mer om dessa under studier.

Vi som arbetar i Clearmaker har många års erfarenhets av att arbeta med affärsutveckling i ledande positioner inom en rad olika branscher. Med dagens komplexitet och tempo vet vi hur svårt det är att fokusera på affärsutveckling samtidigt som dagens verksamhet kräver allt mer. Vi vet att de flesta företag har problem med att identifiera sina verkliga konkurrensfördelar, samtidigt som affären ofta är ännu mer begränsad av dess konkurrensnackdelar.

Vi är specialiserade på B2B relationer på både en global och lokal marknad inom branscher såsom läkemedel, energi, industri och tjänstesektorn.

Vi har under flera år utvecklat vår metodik för att optimera nyttan och säkerställa kvaliteten i våra projekt och analyser. Vår erfarenhet av att säkerställa underlag för en affärsorienterad strategiprocess samt att skapa drivkraft och riktning i densamma är vår garanti för att vi tillsammans kan fokusera på det som är viktigt för er.

Stein Ertzgaard

grundare av Clearmaker


  Sagt av kund
"Clearmakers konkurrensanalys fick oss att förstå marknaden bättre"