Omvärlden förändras - gör du?

Med en genuin förankring inom affärsutveckling vet vi att en attraktiv och framgångsrik affär bygger på en tydlig och förståelig kommunikation, både externt och internt. 

Genom att förtydliga och förädla din affär hjälper vi dig att utveckla din konkurrenskraft - en ökad tydlighet som ökar förmågan att skapa förtroende och värde. 

Vi hjälper till att ta fram beslutsunderlag, utveckla, implementera och effektsäkra - anpassat efter dina behov

Vi ökar våra kunders konkurrenskraft

Clearmaker är specialiserade på att öka den affärsmässiga verkningsgraden i företag, genom ökad attraktivitet och ökad tydlighet.

Vi brinner för att hjälpa våra kunder att på ett bättre sätt

  • Leva som man lär
  • Göra rätt sak
    (och inte bara saker rätt)
  • Agera med ett utifrån och in perspektiv
Studier

Vår konkurrenskraft ligger i vår expertis och vår förmåga att erbjuda förändring baserad på erfarenhet och kompetens. Vi genomför därför kontinuerligt fristående studier för att ta fram ny kunskap kring förutsättningarna för en effektiv affärsutveckling.  

Våra studier belyser intressanta fråge-ställningar där vi anser att det saknas kunskap, såväl inom näringslivet som i den akademiska världen. Studierna initieras, struktureras och finansieras i huvudsak av oss själva . 

Dessa studier finns att ta del av samt att vi gärna kommer och berättar mer om dem.