Förutsättningar för affärsutveckling
De flesta ledare och företag märker av ett ökande tempo och en ökande komplexitet, genom att tiden inte längre upplevs räcka till och att det blir allt svårare att få tid med annat än det operativa arbetet. Samtidigt har en ökad transparens och kortare produktlivscykler skärpt konkurrensen. Externa ägare ställer allt större krav på kortsiktiga finansiella resultat. Totalt sett blir det allt svårare att få tid och kraft för att se över och säkerställa företagets långsiktiga konkurrenskraft.

Hur många företagsledare kan numera, med handen på hjärtat, säga att de känner väl till verksamhetens faktiska konkurrensfördelar i mängden av olika affärsmodeller och affärssituationer, än mindre dess konkurrensnackdelar – något som ändå borde vara grunden för all utveckling av affären. Vår erfarenhet av att arbeta i en mängd företag i många branscher är att en klar minoritet av alla företagsledare har en tillräcklig kunskap om detta. En stor majoritet av alla företagsledare känner att den tid och kraft som läggs på att utveckla den långsiktiga konkurrenskraften inte räcker till - inte därför att de inte vill eller inte bryr sig, utan för att förutsättningarna för denna typ av arbete trängs allt oftare undan.


9 av 10 företag är mer begränsade av
sina konkurrensnackdelar än bristen på konkurrensfördelar – flertalet
känner inte ens till sina konkurrensnackdelar